Ա˜խ, երանի չըծնվեի

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 24-03-2013

Ա˜խ, երանի չըծնվեի,
Չըլսեի
Հովիվների երգերը ջինջ
Եվ մայրական խոսքերը սուրբ:
Չըտեսնեի
Չքնաղ դեմքը իմ տիրուհու
Եվ աշխարհքը հրաշագեղ:
Ա˜խ, երանի չըծնվեի,
Չըլսեի, չըտեսնեի –
Չըմեռնեի…
1935

Post your comment