Ամեն գարունքին

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 18-03-2013

Tagged Under : , ,

Ամեն գարունքին`
Արագիլն ուրախ կիջներ մեր ծառին.
Մանուկ ականջիս բարձըր կըկանչեր, –
‹‹Դուրս արի խաղանք, ծաղիկ եմ բերել››:
Ամեն գարունքին`
Արագիլն ուրախ կիջներ մեր ծառին.
Պատանի սրտիս բարձըր կըկանչեր, –
‹‹Դուրս արի` թռչինք, երազ եմ բերել››:
Ամեն գարունքին`
Արագիլն ուրախ կիջներ մեր ծառին.
Ու նորեն կերթա, ու նորեն կուգա,
Բայց, ա˜խ, ինձ համար էլ երազ չկա…
1911

Post your comment