Ամպի փեշով մեկ հավք անցավ

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 01-03-2013

Tagged Under : , ,

Ամպի փեշով մեկ հավք անցավ,
Անուշ կանչեց իմ յարին.-
Անուշ ձենով սիրտըս լըցվավ.
Յարըս անցավ, կուժն ուսին:
Էս աղբուրը գըլգըլալով
Քարփեն ծո՛ւփ – ծո՛ւփ կըփըռվի
Ծով – ծամերըդ ալի՛ք – ալի՛ք
Մարմար կըրծքիդ կըփըռվի:
Ա˜խ, նազիկ ջան, եղնիկ – աղջիկ,
Նարին կուրծքըդ թող պագեմ.
Սերըս բոց է, սիրտըս խոց է,
Վառ – պաչերըդ դարման են;
Չէ ո՛ր, յա՛ր ջան, դավրըդ կերթա,
Կուրծքըդ նըշխուն, շարմըղուն
Հող ու մոխիր պիտի դառնա,
Զուր ինչո՞ւ ես խընայում…
1897
Մարմաշենի վանք

Post your comment