Ա˜խ, իմ սիրտըս

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 02-03-2013

Tagged Under : , ,

Ա˜խ, իմ սիրտըս, վա˜խ, իմ սիրտըս
Օրուց – մանկուց հալավ – մաշավ…

Աշխարհ մտա, վարդ սիրեցի,
Անսեր վարդը սիրտըս ծակեց.
Մենակ ապրա, արուն լացի,
Աստղս էլ երկնում թառամեց…
– Ծո’վ, սիրտըդ բա՛ց, – բա’ց խորն ու լայն,
Շա˜տ դադրած եմ, ծոցըդ կուգամ…

1897
Ալեքսանդրապոլ

Post your comment