Ա˜խ, ուռենի

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 28-02-2013

Tagged Under :

Ա˜խ, ուռենի, վշտիս ընկե՛ր,
Գթոտ երկրի հառաչանք.
Սփռիր վերաս դողդոջ ստվեր
Անհույս սրտիս սփոփանք:
Անամպ երկի՛նք, սիրուն գիշե˜ր,
Լուսնի շողե˜ր ու աստղե˜ր.
Ես տխուր եմ, սփոփեցեք
Մռայլ սիրտս վշտաբեկ:
1892
Էջմիածին

Post your comment