Աղբյուրի մեջ

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 04-03-2013

Tagged Under : ,

Աղբյուրի մեջ մի մարալ
Շուքն է տեսել եղնիկին –
Ու ման կուգա միալար
Մուրիկ – մուրիկ եղնիկին:
Այն եղնիկն էլ երազին
Մարալի ձայնն է լսել.-
Ու ման կուգա մարալին
Մուրիկ – մուրիկ զօր – գիշեր…
1899
Հառիճ

Post your comment