Գարո՞ւնն է ծաղկել

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 16-04-2013

Tagged Under : , ,

Գարո՞ւնն է ծաղկել իմ շուրջը հիմա,
– Այդ` վառ բուրմունքն է ծով – ծով մազեչիդ.
Արև՞ն է ժպտում իմ սրտի վրա,
– Այդ` հուրհրանքն է հրաշք – աչերիդ:
Երկինքը փռվեց իմ այրվող հոգում,
Իմ սրտի բոլոր լարերը զարթնան.
Թո՛ղ ինձ, իմ արև՛, դու իմ պերճ գարո՛ւն,
Բոլոր լարերով քեզ երգեմ միա՛յն…
1910

Post your comment