Առավոտուն ծով ճաճանչում

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 14-03-2013

Tagged Under : , ,

Առավոտուն ծով ճաճանչում
Արտուտն ուրախ ճախրում է վեր,
Ցավ ու խավար չի ճանաչում`
Երգում է լույս, երգում է սեր:
Իսկ իմ սիրտը տխուր ու սև՛,
Շուրջըս` ավեր ու ցավեր.
Եվ իմ վշտոտ գլխի վերև
Արտուտն ուրախ երգում է սեր…
1905